OBIECTIVE

 
  • OS1. Consolidarea coeziunii economice şi sociale în jud. Buzău prin înfiintarea şi demararea activităţii  întreprinderii sociale 
  • OS2. Dezvoltarea  comunitătii locale in sensul ocupării forţei de muncă prin angajarea a şase  persoane din judeţul Buzău, din care o persoană va face parte din grupurile vulnerabile din jud. Buzău
  • OS3. Dezvoltarea serviciilor sociale în jud. Buzău prin infiintarea şi dezvoltarea a două programe sociale  Programul “Școală pentru viață și Familie” şi  Programul  RESPECŢI-REtea de Sprijin PEntru Copii si TIneri  in situatii de risc
 
        Obiectivele specifice ale proiectului nostrum reflectă obiectivul general al  proiectului:  “Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și în economia socială, în scopul facilitării accesului la ocuparea forței de muncă, în regiunea Sud-Est (județele Buzău, Brăila, Galați) cu efecte pe termen lung în dezvoltarea comunitătilor locale.” , proiect  cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.
 
 
Blog despre mămici

Ultimile articole

Urmărește-ne pe rețelele de socializare

Rezervări

Asociația RESPECȚI

Copyright © 2021. All rights reserved.